Laos Road Map


Description
3. Edition 2012, GPS compatible

Laos road map 1:750'000, Vientiane City 1:30'000, Vientiane Centre 1:12'000, Friendship Bridge 1:45'000, Vang Vieng 1:15'000, Vang Vieng Vicinity 1:150'000, Plain of Jars/ Phonesavan 1:200'000, Luang Prabang 1:15'000, Luang Prabang Vicinity 1:150'000, Thakhek 1:15'000, Savannakhet 1:20'000, Pakse 1:25'000, Mekong Falls 1:200'000, distance and climate charts

Sample from the map content


Laos Road Maplaos_road_map
Laos Road Map 1:750'000

laos_area
Area Map Vang Vieng 1:150'000

laos_vientiane_dt
City Map Vientiane Downtown 1:12'000

laos_climat
The climate table